Samarbejdspartnere.

Her på denne side kan du se, hvem vi arbejder sammen med.

 

Historiens Hus i Odense er vores samarbejdspartner, som vi er en del af. Vi kommer på kursus hos Historiens Hus, trækker på deres viden og leverer materiale om Bolbro, som de kan bruge i deres arkivsystem.

Vi arbejder sammen med Bolbro Bibliotek, hvor vi har en permanet lille udstilling om Bolbro.

Derudover har vi lavet forskellige fyraftensmøder med biblioteket om blandt andet Bolbro Børnehjem.

Dagmøder med børn fra 5. klasse fra Provstegårdsskolen.

Vi arbejder sammen med Provstegårdsskolen om forskellige arrangementer både på skolen og i Bolbro.  Der har være byvandringer med forskellige klassetrin, som derefter har lavet forskellige projekter ud fra det, som vi i foreningen har vist og fortalt om.

Byvandring i Bolbro med op til ca. 25 børn, hvor vi har fortalt om forskellige områder i Bolbro, blandt andet Odins-tårnet, Børnehjemmet, Bolbro Skole, Bolbro Kirke samt mange andre ting.

Herunder et kort med en sådan byvandring.

Bolbro Kort Bolbrodagen 23.6

Bolbro Kort Byvandringno.3 den 04.04.18