Velkommen

Velkommen til Lokalhistorisk Forening Bolbros hjemmeside samt i foreningen, hvis du har lyst.

Vi er ca. 25 medlemmer i foreningen, som blev stiftet den 3. november 2015.

Vi har forskellige hjælpemidler til vores arbejde med lokalhistorie (Pc´er og scanner), derudover gør vi meget for at styrke det sociale. Vi deltager i de lokale aktiviteter, f.eks. ” Bolbrodagen, Bolbro Lokalforum, Biblioteket, Provstegårdsskolen m.v.”.

Prøv at besøge os i Ældrecenteret på den tidligere Bolbro skole, hvor vi er i Ældrecenteret indgang E.

Du er altid velkommen til at prøve et par gange, inden du evt. melder dig ind i foreningen.