Om foreningen

Om foreningen.

På initiativ af Lokalforum Bolbro blev nuværende og tidligere beboere i Bolbro i foråret 2014 inviteret til et møde, hvor forfatteren til Bolbro-bogen, Anders W. Berthelsen fortalte om sit arbejde med at indsamle materiale til bogen. Samtidig var der foreslået forskellige emner, hvor deltagerne kunne bidrage med historier, billeder og andet materiale. Fremmødet var langt over forventning, og der var enighed om at oprette et lokalhistorisk arkiv i Bolbro Brugerhus (den gamle Bolbro Skole).

Efter et besøg på Sanderum Lokalhistorisk Arkiv og møde med repræsentanter fra Historiens Hus  blev det besluttet at oprette en Lokalhistorisk Arbejdsgruppe for Bolbro direkte under Historiens Hus.

Der er stillet lokaler til rådighed på Bolbro Skole i Ældrecentret, og Historiens Hus er til rådighed med uddannelse og vejledning omkring registrering og arkivering af indsamlede billeder og andet materiale.

Derfor har vi nu dannet Lokalhistorisk Forening Bolbro, som arbejder med indsamling, registrering og formidling af Bolbro Sogn´s historie fra landsby til forstad, Bolbro Skole, Bolbro Børnehjem og øvrige institutioner, Træbyen samt idræt og fritid.

Her indlæg i Lokalavisen Nordvest.